رێڤەبەریا گشتی یا گەشت و گوزارێ / دهوک

پارێزگەها دهوک ، هەرێما کوردستانێ ، عیراق

Footer Info

عراق, هەرێمی کوردستان, دهوك جادا 123 بارزان info@duhoktourism.org :ئیمێل